حدیثی از آسمان
امیرالمومنین علی (علیه السلام): عطای خدا به هرکس به قدر نیت اوست